KäyttöehdotSivuston käyttö

Yleiskuvaus

Tässä sopimuksessa osapuolet ovat sivusto: Mökkikartta.fi (jäljempänä “palvelu”) ja palvelun käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”).

Tällä sopimuksella sovitaan sivuston käyttöehdoista.

Mökkikartta.fi, on sivusto internetissä, jossa on tietoa mökeistä ja joita pääsee vuokraamaan linkistä.

Kaikki palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Palvelu ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Sivustomme käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä tai muuta tunnistautumista.

Mökkikartta.fi pyytää käyttäjää tutustumaan erikseen kunkin mökkien vuokrausta toteuttavan yrityksen soveltamiin käyttöehtoihin.

Mökkikartta.fi internet-sivujen käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tämän käyttösopimuksen.

Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Immateriaalioikeudet

Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleen jakelu tai tallettaminen ilman nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

Jos väärinkäyttöä havaitaan, johtaa se oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee käyttää palvelua Suomen lakien ja asetuksien mukaisesti.

Mökkikartta.fi internet-sivulle saa linkittää Internetissä vapaasti.

 

Mökkikartta.fi palvelun oikeudet ja velvollisuudet

Mökkikartta.fi ei tarjoa neuvoa / apua mökkivuokraus toimintaan, vaan ainoastaan yleistä tietoa ja tarjoaa kuluttajille ilmaisen mökki hakemiston käyttöönsä.

Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä mökkivuokrausta tekevän yrityksen omilla internet-sivuilla olevat käyttöehdot ja tilauksia koskevat toimitusehdot.

Mökkivuokrausta tekevät yritykset vastaavat palvelussa esitettyjen tuotteiden myynnistä ja toimituksista asiakkaille täysin itsenäisesti.

Mökkikartta.fi ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta, eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon palvelun internet-sivuilta on linkki.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan.

Mökkikartta.fi palvelu pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa.

Mökkikartta.fi palvelu ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.

Palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Palvelu ei takaa, että palvelu olisi virheetön tai keskeytyksetön.

Mökkikartta.fi ei takaa, että palvelun kautta hankitut tuotteet tai palvelut vastaavat käyttötarkoitus- tai laatuodotuksia.

Tuotteiden tai palveluiden ostaminen tapahtuu käyttäjän ja kauppiaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä palvelu Mökkikartta.fi tai sen omistaja(t) ole missään vastuussa sopimuksen sisällöstä.

Tietosuojaselosteen löydät täältä.

Soveltaminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vuokrailmoituksen ehdot:

Lisäämällä ilmoituksen Mökkikartta.fi sivustolle käyttäjä sitoutuu noudattamaan oheisia ehtoja.

Ilmoittaminen mökkikartta.fi sivustolla

Ilmoituksen lisääminen mökkikartta.fi sivustolle 60 euroa / vuosi (+ alv). Lisäksi mökkikartta.fi tarjoaa maksullisia lisäominaisuuksia mökinomistajille ja näistä peritään hinnaston mukainen hinta (erillään tilauksesta).

Tilauksen jatkuminen ja lopettaminen

Vuoden jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti uutena yhden vuoden tilauksena, ellei tilausta peruta ennen vanhan tilauskauden päättymistä. Ilmoituksen lisännyt käyttäjä voi perua tai lopettaa tilauksensa maksamansa tilauskauden aikana. Tilauksen lopettaminen tapahtuu poistamalla lisätty ilmoitus mökkikartta.fi palvelusta ilmoittamalla siitä sähköpostilla asiakaspalvelu@mökkikartta.fi osoitteeseen.

Vastuu sivustolla olevista ilmoituksista on aina ilmoittajalla

Ilmoituksen tekijä (yksityishenkilö, yhteisö tai yritys) on vastuussa julkaisemansa ilmoituksen tai muun aineiston oikeudellisuudesta, sekä ilmoituksen tietojen paikkaansa pitävyydestä. Samalla ilmoittaja vakuuttaa, että hänellä on käyttöoikeus ilmoituksessa esitettyihin tietoihin (käsittäen ilmoituksessa esitetyt tiedot, kuvat ja ilmoitettava kiinteistö tai muu kohde). Mökkikartta.fi sivuston ylläpito ei vastaa tai ota vastuuta ilmoitusten tiedoista tai sisällöstä. Mökkikartta.fi sivuston ylläpito ei myöskään toimi vastuullisena myyjänä vastuullisena myyjänä toimii ilmoituksen jättäjä, tai ilmoituksessa esitetty yritys, henkilö tai yhdistys.

Mökkikartta.fi sivusto ja sivuston ylläpitäjät tarjoavat ilmoittajien käyttöön pelkän markkinointikanavan. Ilmoituksen tekijä ja ilmoituksessa mainittu taho vastaavat siis kaikista ilmoituksen tiedoista ja siitä että vuokrattava kohde vastaa ilmoituksessa esitettyjä tietoja kaikilta osin (kohteen yleiskunto, ilmoitettu varustetaso ja esitettyjen kuvien paikkaansa pitävyys).

Ylläpito voi poistaa asiattomaksi katsomansa ilmoituksen palvelusta ilman erillistä varoitusta. Ylläpidolla on myös oikeus muuttaa sivustolle jätettyjä ilmoituksia, esimerkiksi virheiden korjaamiseksi. Samalla voidaan poistaa myös käyttäjän tunnukset tai evätä pääsy koko palveluun. Törkeimmissä väärinkäytöksissä otamme yhteyttä viranomaisiin.

Ilmoitusten maksamiseen liittyvät tiedot

Ilmoituksen vuosimaksun maksaminen antaa käyttäjälle oikeuden lisätä mökkikartta.fi sivustolle yhden ilmoituksen ellei toisin sovita. Maksettu ilmoitus näkyy mökkikartta.fi sivustolla yhden vuoden, jonka jälkeen vuosimaksu tulee uusia. Maksun tuomaa lisäämisoikeutta ei voi siirtää toiselle ilmoitukselle tai toiselle käyttäjälle. Vuosimaksua ei myöskään palauteta vaikka käyttäjä poistaisi oman ilmoituksensa sivustolta.

Maksut stripe maksutapojen kautta, maksamiseen liittyvissä kysymyksissä Stripe vastaa ongelmista.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.